วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่กำกับติดตามสถานศึกษา ในสังกัด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ของ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาปลอดภัย และ “เรียนดี มีความสุข”และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เรื่อง การเสริมสร้างความสุข และความปลอดภัยของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำในโรงเรียน ที่จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้สอย
            โดยในเวลา 09.30 น. ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ โรงเรียนวัดสังเวช โดยมีนายอำนาจ ชีวังกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ
            เวลา 12.30 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ โรงเรียนราชวินิตมัธยม โดยมี ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ                                     
            เวลา 13.30 น. พร้อมด้วย นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมสนามสอบครูผู้ช่วยฯ ปี 2567 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ณ สนามสอบโรงเรียนโยธินบูรณะ                                       
            ขอชื่นชมทั้ง 3 โรงเรียนที่ได้นำนโยบายของ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไปปรับใช้ให้สอดรับกับบริบทของของโรงเรียนตนได้เป็นอย่างดี                           
            และในเวลา 15.00 น. พร้อมด้วย นายวันศักดิ์ คำแหง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยงาน ในสังกัด ร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทำกิจกรรม “Big Cleaning Day” และ 5 ส ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (พญาไท) 

    

  

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]