วันที่ 7 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY  โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หนวยงาน และบุคลากร ในสังกัดร่วมแรงร่วมใจ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและรอบอาคาร ซึ่งได้ดำเนินการจัดขึ้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (บางแวก และพญาไท)

  

  

  

 

 

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]