วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567  เวลา 07.30 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่กำกับติดตามสถานศึกษาในสังกัด
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาปลอดภัย “เรียนดี มีความสุข”และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน
เรื่อง การเสริมสร้างความสุข และความปลอดภัยของสถานศึกษา ในการเดินทางมาเรียนของนักเรียน โดยมี นายจิณณภัทร  พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
     * ขอชื่นชมทางโรงเรียนที่ได้นำนโยบายของ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไปปรับใช้ให้สอดรับกับบริบทของของโรงเรียนตนได้เป็นอย่างดี    
     เวลา 16.30 น. ต้อนรับพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมรับชมการแสดงกิจกรรมดนตรีในสวน โดยมีการแสดงศิลป์ดนตรีไทย จากนักเรียน ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย การแสดงดนตรีไทย โดย นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ การแสดง โอ้เอ๋วิหารราย โดย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม การแสดงรื่นฤดีวิวาห์นางลำหับ การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ 
ชุด เยอร์เกอร์เปอกุสซี่ การแสดงฮิตฮอยศิลป์วิถีถิ่นไทย โดย โรงเรียนสตรีวิทยา และการแสดงร้องเพลง โดย โรงเรียนศึกษาพิเศษ จังหวัดชัยนาท ณ บริวณศาลา 100 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ

  

  

  

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]