วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567  ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่กำกับติดตามสถานศึกษา ในสังกัด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
ของ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาปลอดภัย และ “เรียนดี มีความสุข”และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เรื่อง การเสริมสร้างความสุข และความปลอดภัยของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำในโรงเรียน ที่จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้สอย

           เวลา 08.30 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร   โดยมี นายอาทิตย์  จิตรมั่น ผู้อำนวยการ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ
           เวลา 09.00 น. เป็นประธานในการประชุมกลุ่มโรงเรียน Smart Startup School นักสู้ 3S เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาโรงเรียน ผ่าน application zoom meeting 
           เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ  ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ โรงเรียนสวนอนันต์ โดยมี นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนอนันต์ให้การต้อนรับ
           ขอชื่นชมทั้ง 2 โรงเรียนที่ได้นำนโยบายของ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไปปรับใช้ให้สอดรับกับบริบทของของโรงเรียนตนได้เป็นอย่างดี
           เวลา 14.30 น. ร่วมงานคาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน "สพป.กทม.รวมพลังมอบความสุขและความปลอดภัยแก่นักเรียน" ตามนโยบาย เรียนดี มีความสุข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป.กทม.
   
 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
  
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]