วันที่ 17 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด
สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ 1 ปี โดย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายให้นายศรายุทธ ธิศรีชัย
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานในการประเมินฯ โดยในช่วงเข้า มี นางสาวสุกัญญา อังก์สิริทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
และในช่วงบ่ายมี นางสาวณภัทร กุลจิตติธร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนอนันต์ เป็นผู้เข้ารับการประเมินฯ ในครั้งนี้

    

  

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]