วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567  ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่กำกับติดตามสถานศึกษา ในสังกัด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
ของ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาปลอดภัย และ “เรียนดี มีความสุข”และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เรื่อง การเสริมสร้างความสุข
และความปลอดภัยของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำในโรงเรียน ที่จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้สอย

     เวลา 07.00 น. ลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางมาเรียนของนักเรียน พร้อมตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย  โดยมี ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยให้การต้อนรับ

     เวลา 13.00 น.  เป็นประธานในการแถลงข่าว การแข่งขันฟุตซอล สพม.กท 1 I-MAX SPORT FUTSAL LEAUGE U 15 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนราชวินิตมัธยม
 
 
    
 
 
 
    
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]