วันที่ 23 มิถุนายน 2567 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พร้อมด้วย นายศรายุทธ ธิศรีชัย นายวันศักดิ์ คำแหง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567  โดยมอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นผู้กำกับติดตามการจัดการสนามสอบในครั้งนี้
       การสอบดังกล่าวข้างต้น เป็นการสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา แบ่งการสอบออกเป็น 2 วัน  โดยสรุปจำนวน ผู้มีสิทธิสอบ 839 คน มาสอบ 834 คน
ขาดสอบ 5 คน  ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ
       ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ครู ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ทุกท่านที่สละเวลามาทำหน้าที่คณะกรรมการสอบในครั้งนี้ และคณะผู้บริหาร ครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโยธินบูรณะทุกท่านที่อำนวยความสะดวกด้านอาคาร และสถานที่ในการจัดสนามสอบในครั้งนี้

**** ประมวลภาพกิจกรรม ******

  

  

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]