วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารการมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
        เวลา 07.30 น. ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา
ณ กระทรวงศึกษาธิการ
        เวลา 09.30 น. ลงพื้นที่กำกับติดตามสถานศึกษา ในสังกัด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ของ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาปลอดภัย และ “เรียนดี
มีความสุข”และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เรื่อง การเสริมสร้างความสุข และความปลอดภัยของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงตระหนักถึงความสำคัญ
ของห้องน้ำ และตู้น้ำดื่ม ในโรงเรียน ที่จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้สอย และเป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างร้านค้าออนไลน์สำหรับสถานศึกษา  ประจำเขตตรวจราชการที่ 1
ณ หอประชุม 123 ปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ***ประมวลภาพกิจกรรม***
        เวลา 11.30 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ห้องน้ำ ตู้น้ำดื่มและให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
        เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ห้องน้ำ ตู้น้ำดื่มและให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
        เวลา 13.30 น. ร่วมกันต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ ตรวจดูความปลอดภัย ของตู้น้ำดื่ม ของนักเรียน ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
        ขอชื่นชมทั้ง 3 โรงเรียนที่ได้นำนโยบายของ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไปปรับใช้ให้สอดรับกับบริบทของของโรงเรียนตนได้เป็นอย่างดี
        และในเวลา 15.00 น. ร่วมประชุมผู้รับผิดชอบ โครงการสุขาดี มีความสุข โดยท่านภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรงผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม
ทาง Zoom meeting

  

  

  

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]