ดร.งามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต์ สร้างสรรค์สังคมไทย”  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556 ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารอินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก (การกีฬาแห่งประเทศไทย) จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ภายในงานมีการฝึกปฏิบัติฐานกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว โดยแบ่งเป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชน และกิจกรรมสำหรับผู้ปกครอง...

นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  เป็นชมละครเวที บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 เรื่อง เวนิสวานิช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี...

  คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด ร่วมเข้าร่วมในพิธีถวายข้าวสาร และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในโอกาสวันครู ครั้งที่ 57 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายชินภัทร ภูมิรัตน...

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนสู่สากล กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556 ณ สนามสอบโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.งามพิศ ลวากร...

นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  เป็นประธานพิธีวันครู ประจำปี 2556 ภายใต้ชื่องาน “เฉลิมพระเกียรติ พระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา   กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ครู และข้าราชการ ถวายสัตย์ 2. ดร.จำนงค์...

นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านบางมดวิทยาฯ สู่ประตูอาเซียนและมาตรฐานสากล”  เมื่อวันที่อังคาร 15 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” กรุงเทพมหานคร  โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 5 ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th