นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  เป็นประธานในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 [ชมภาพถ่าย]

[ชมภาพถ่าย] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ณ สนามหญ้า โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม.1 โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ การจัดค่ายพักแรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และการสร้างอุปกรณ์ และให้บริการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย...

  ผอ.สายัณห์ รุ่งป่าสัก ผอ. สพม.1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สพม.1 ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุม พลเอกสุจินดา คราประยูร โรงเรียนทวีธาภิเศก [ชมภาพถ่าย]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รับรายงานตัวผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 73 คน  18 สาขาวิชาเอก...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  นำโดยนายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พร้อมทั้งผู้บริหารสพม.1 ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองหลวง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555  โดยมียอดเงินทอดกฐินของสพม.1 เป็นเงิน 899,793 บาท  และรวมทั้งงานกฐิน เป็นยอดเงินทั้งสิ้น 1,570,028.75...

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2555  ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลุกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน" บางแค กรุงเทพมหานคร โดยมีนางงามพิศ ลวากร รองผอ.สพม.1 เป็นประธานในพิธี ขอขอบคุณอาจารย์ถนอมศักดิ์ คล้ายเผ่าพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สำหรับภาพถ่ายครับ [ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด]

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th