1. ประกาศรายละเอียดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (7 กุมภาพันธ์ 2565)
   1.1 บัญชีที่ 1 แผนการรับนักเรียน (ม.1)
   1.1 บัญชีที่ 1 แผนการรับนักเรียน (ม.4)
   1.2 บัญชีที่ 2 สัดส่วนการรับนักเรียน
   1.3 บัญชีที่ 3 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
   1.4 บัญชีที่ 4 รายชื่อโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม/เรียนร่วม

2. ประกาศ มาตรการป้องกัน ป้องปรามที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและรับเงินแลกเปลี่ยนกับการรับเด็กเข้าเรียน รวมทั้งการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ และการกำกับ ติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

3. หน้าที่ ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน

 

ตรวจสอบเขตพื้นที่บริการสอบถามข้อมูล โทร. 0-2354-4963 ต่อ 206

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]