ประกาศ สพม.1 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพม.1

- โรงเรียนที่จะจ้าง

จำนวนผู้สมัคร

วิชาเอก จำนวนที่จะจ้าง 18 ส.ค. 19 ส.ค. 20 ส.ค. 21 ส.ค. 24 ส.ค. รวม
คณิตศาสตร์ 3 4 4 3 9 18 38
ภาษาอังกฤษ 1 1 0 3 0 2 6
คอมพิวเตอร์ 1 15 4 7 9 12 47
พลศึกษา 1 5 5 5 10 15 40
ภาษาจีน 2 5 8 6 10 9 38
แนะแนว 1 0 1 0 3 3 7
รวม 9 30 22 24 41 59 176
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]