การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติ ปี พ.ศ.2564

  - ที่ ศธ 04231/ว34 แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 

  - ที่ ศธ 04231/ว35 แจ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

  - ตัวอย่างบัญชีสรุปรายละเอียดข้าราชการครู 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]