ประกาศ ศธจ.กทม. เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่งการเลื่อนระดับ การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำนวน 10 อัตรา

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th