1.ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 

    2.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก (ไฟล์ PDF)

    2.2 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก (ไฟล์ WORD) 

หมายเหตุ   เฉพาะนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่มีรายชื่อตามประกาศฯดังแนบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เท่านั้น

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th