การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566

หนังสือ สพม.กท 1 แจ้งโรงเรียนในสังกัด

หนังสือ สพม.กท 1 แจ้ง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ต่างเขต

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]