สถิติจำนวนผู้มาสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

ที่

ตำแหน่ง

โรงเรียน

วันที่เปิดรับสมัคร

13

14

15

16

17

18

19

20

1

ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย

ไชยฉิมพลี

-

    1

    -

1

-

3

3

    2

2

ครูผู้สอน วิชาดนตรีสากล

วัดบวรนิเวศ

-

    1

    -

-

3

2

4

    3

3

ครูผู้สอน วิชาดนตรีศึกษา

มหรรณพาราม

-

    -

    3

2

1

1

-

    6

4

ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา

ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ฯ

3

    6

    1

1

5

9

2

    5

5

ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ

วัดสระเกศ

1

    1

    1

-

3

3

1

    3

6

ครูผู้สอน วิชาลูกเสือ

สันติราษฎร์วิทยาลัย

2

    -

    -

-

-

-

-

    1

รวม

6

    9

    5

4

12

18

10

   20

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]