ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://eoffice.sesao1.go.th/storage/letter/20230224115244x5102198942.pdf

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th