ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ. 2566

   1. ประกาศรับสมัคร
   2. แผนที่การเดินทาง สถานที่รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย
   3. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์
   4. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
   5. ใบสมัครสอบ
   6. หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
   7. แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
   8. รายละเอียดวิชาเอกขาดแคลน
   9. หนังสือ ก.ค.ศ. แจ้งหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน เพื่อใช้สมัครสอบ
  10. รายละเอียดวิชาเอกขาดแคลนเพิ่มเติม

  แสดงจำนวนผู้สมัครสอบ

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 02-410-2044 ต่อ 403-406

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]