- ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

- บัญชีราชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

- บัญชีรายละเอียดกำหนดสถานที่การสอบแข่งขัน

- แผนผังภายในสถานที่สอบแข่งขัน

- แผนที่การเดินทางมายังสนามสอบแข่งขัน

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 02-410-2044 ต่อ 403-406

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]