ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

- บัญชีรายชื่อเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา วันเวลา สถานที่

- รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

- แผนที่การเดินทางไปยัง สถานที่ในการประเมิน ภาค ค


ประกาศ แก้ไขรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 02-410-2044 ต่อ 403-406

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]