ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะทำการเปิดระบบให้กับผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ท่านสามารถเข้าดูคะแนนสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2566 โดยให้ผู้มีความประสงค์เข้าดูคะแนนสอบต้องพิสูจน์ตัวตน ตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้กำหนด

โดย สพม.กท 1 จะแจ้งช่องทาง ในการตรวจสอบคะแนน ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร 02-410-2044 ต่อ 403-406

ลิ้งค์สำหรับตรวจคะแนนสอบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]