การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (แจ้งต่างเขต)

  1. หนังสือแจ้ง ผอ.สพท ทุกแห่ง

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (แจ้งโรงเรียนในสังกัด)

  1. หนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด
  2. แบบบัญชีสรุปรายละเอียดข้าราชการครู ที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอย้าย 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]