ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

  1. ประกาศรับสมัคร
  2. เอกสารแนบท้ายประกาศ (pdf)
  3. เอกสารแนบท้ายประกาศ (word)
  4. ใบสมัครสอบ
  5. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์
  6. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
  7. แผนที่การเดินทาง มายังสถานที่รับสมัครสอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 02-410-2044 ต่อ 403-406

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]