ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เรื่อง ยกเลิกประกาศแก้ไขใบสมัครรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ใบสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ใบสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]