- ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

- แผนผังภายในโรงเรียนทวีธาภาเศก

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

แผนที่โรงเรียนทวีธาภิเศก

การเดินทางไปสนามสอบรถประจำทาง

การเดินทางไปสนามสอบรถไฟฟ้า

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]