ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

แบบเอกสาร หมายเลย 1-4 (pdf)

แบบเอกสาร หมายเลย 1-4 (word)

- ใบสมัคร

- แบบสรุปเอกสาร

- กฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

- ใบรับรองแพทย์

- แผนที่การเดินทาง สถานที่รับสมัคร

สอบถามข้อมูลติดต่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร 02-410-2044 ต่อ 403-406

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]