การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา

- หนังสือ ที่ ศธ 04290/ว4006 แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

- หนังสือ ที่ ศธ 04290/ว4007 แจ้งผู้อำนวยการ สพม./สพป. (ต่างเขต)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]