การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2

หนังสือ ที่ ศธ 04290/ว4445 แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

หนังสือ ที่ ศธ 04290/ว4446 แจ้งผู้อำนวยการ สพม./สพป. ทุกเขต

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]