ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารโรงฝึกงานและส้วมนักเรียน โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กำหนดการขายทอดตลาดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยผู้สนใจเข้าร่วมประมูล ต้องลงทะเบียน ณ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เลขที่ 111 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 10.00 น. และเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป รายละเอียดดังแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th