ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1  เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th