ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน และสพม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังแนบ
1.ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า
2.ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
3.อุปกรณฺช์ห้องปฏิบัติการวิทยาสตร์ (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น)
4.อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
5.อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th