ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมาหนคร เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]