โรงเรียนเทพศิรินทร์

 • การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  วันที่ 25 มกราคม 2564 โรงเรียนเทพศิรินทร์ โดย นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมแนะแนว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) 💚💛

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  วันที่ 26 มกราคม 2564 โรงเรียนเทพศิรินทร์ โดย นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมแนะแนว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) 💚💛

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  วันที่ 27 มกราคม 2564 โรงเรียนเทพศิรินทร์ โดย นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมแนะแนว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) 💚💛

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  วันที่ 28 มกราคม 2564 โรงเรียนเทพศิรินทร์ โดย นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมแนะแนว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) 💚💛

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  วันที่ 28 มกราคม 2564 โรงเรียนเทพศิรินทร์ โดย นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมแนะแนว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) 💚💛

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และออนไซต์ ภายใต้ภาวะ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และออนไซต์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 💚💛

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และออนไซต์ ภายใต้ภาวะ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และออนไซต์ ภายใต้ภาวะ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และออนไซต์ ภายใต้ภาวะ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และออนไซต์ ภายใต้ภาวะ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และออนไซต์ ภายใต้ภาวะ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และออนไซต์ ภายใต้ภาวะ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และออนไซต์ ภายใต้ภาวะ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และออนไซต์ ภายใต้ภาวะ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และออนไซต์ ภายใต้ภาวะ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และออนไซต์ ภายใต้ภาวะ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และออนไซต์ ภายใต้ภาวะ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และออนไซต์ ภายใต้ภาวะ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • การฉีดยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดสถานที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

  การฉีดยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดสถานที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

  วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564

  นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ให้ความสำคัญความปลอดภัยของสุขภาพ อนามัยของครู และบุคลากร มอบหมายงานอนามัยโรงเรียน นักพัฒนา งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วบริเวณโรงเรียนเทพศิรินทร์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 💚💛

  การฉีดยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดสถานที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การฉีดยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดสถานที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

  การฉีดยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดสถานที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การฉีดยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดสถานที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

  การฉีดยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดสถานที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การฉีดยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดสถานที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

  การฉีดยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดสถานที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การฉีดยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดสถานที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

  การฉีดยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดสถานที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การฉีดยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดสถานที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

   

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • การทำความสะอาดสถานที่ระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

  การทำความสะอาดสถานที่ระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

  วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564

  นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ มอบหมายงานอนามัยและนักพัฒนางานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในช่วงระหว่างการปิดภาคการศึกษา หลังจากการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 💚💛

  การทำความสะอาดสถานที่ระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

  การทำความสะอาดสถานที่ระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

  การทำความสะอาดสถานที่ระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

  การทำความสะอาดสถานที่ระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

  การทำความสะอาดสถานที่ระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

  การทำความสะอาดสถานที่ระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

  การทำความสะอาดสถานที่ระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

  การทำความสะอาดสถานที่ระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • การประชุมการรับข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

  การประชุมการรับข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

  วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564

  นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ประธานเครือข่ายภาคกลางตอนบน เป็นประธานในการประชุมและการรับข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 💚💛

  การประชุมการรับข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

  การประชุมการรับข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

  การประชุมการรับข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

  การประชุมการรับข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

  การประชุมการรับข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

  การประชุมการรับข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

  การประชุมการรับข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

  การประชุมการรับข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

  การประชุมการรับข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

  การประชุมการรับข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564

  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564

  วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564

  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทพศิรินทร์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายมังกร กุลวานิช ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ คณะผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน องค์กร หน่วยงานท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 💚💛

  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564

  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564

  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564

  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564

  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564

  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564

  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564

  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564

  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564

   

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 30

  การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 30

  วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

  โรงเรียนเทพศิรินทร์ในฐานะเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 30 ได้จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือจตุรมิตร โดยมี นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ และ นายสุรเชษฐ์ วรพันธนายุต รองผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 💚💛

  การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 30

  การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 30

  การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 30

  การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 30

  การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 30

  การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 30

  การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 30

  การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 30

  การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 30

  การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 30

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2564

  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2564

  วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564

  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
  ในการนี้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด โดยนักเรียนทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่างทางสังคม นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ติดตั้งเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ล้างมือทั่วบริเวณโรงเรียน 💚💛

  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2564

  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2564

  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2564

  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2564

  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2564

  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2564

  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2564

  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2564

  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2564

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

  วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564

  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในการนี้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด โดยนักเรียนทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่างทางสังคม นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ติดตั้งเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ล้างมือทั่วบริเวณโรงเรียน 💚💛

  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • การเตรียมสถานที่ก่อนเปิดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หลังการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

  การเตรียมสถานที่ก่อนเปิดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หลังการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

  วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

  นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ มอบหมายงานอนามัยและงานอาคารสถานที่กลุ่มบริหารทั่วไป ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ก่อนการเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 หลังเสร็จสิ้นการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (DS Pre-test’64) ปีการศึกษา 2564 💚💛

  การเตรียมสถานที่ก่อนเปิดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หลังการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

  การเตรียมสถานที่ก่อนเปิดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หลังการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64การเตรียมสถานที่ก่อนเปิดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หลังการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

  การเตรียมสถานที่ก่อนเปิดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หลังการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

  การเตรียมสถานที่ก่อนเปิดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หลังการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

  การเตรียมสถานที่ก่อนเปิดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หลังการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

  การเตรียมสถานที่ก่อนเปิดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หลังการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

  การเตรียมสถานที่ก่อนเปิดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หลังการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

  การเตรียมสถานที่ก่อนเปิดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หลังการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • การเตรียมสถานที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อนการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

  การเตรียมสถานที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) ก่อนการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

  วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ผอ.สุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ มอบหมายงานอนามัยและงานอาคารสถานที่กลุ่มบริหารทั่วไป ดำเนินการเตรียมความพร้อมของสถานที่ก่อนการทดสอบศักยภาพเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1 (DS Pre-test’64) ปีการศึกษา 2564 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 💚💛

  การเตรียมสถานที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อนการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

  การเตรียมสถานที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อนการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

  การเตรียมสถานที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อนการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

  การเตรียมสถานที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อนการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

  การเตรียมสถานที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อนการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

  การเตรียมสถานที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อนการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

  การเตรียมสถานที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อนการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

  การเตรียมสถานที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อนการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

  การเตรียมสถานที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อนการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

  การเตรียมสถานที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อนการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม. 3

  กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม. 3

  วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 นายมงคล อินทรโชติ รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์ ผู้บังคับการค่าย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรมและการเดินทางไกล หลักสูตรลูกเสือหลวงและลูกเสือชั้นพิเศษ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ จังหวัดสระบุรี

  กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม. 3

  กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม. 3

  กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม. 3

  กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม. 3

  กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม. 3

  กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม. 3

  กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม. 3

  กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม. 3

   

  กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม. 3

  กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม. 3

  กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม. 3

  กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม. 3

  💚💛

   

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • กิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง “เทพฯ สู่ดอย” ครั้งที่ 19

  กิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง “เทพฯ สู่ดอย” ครั้งที่ 19

  วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

  นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมเดินทางทำกิจกรรม โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง “เทพฯ สู่ดอย” ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา 


  นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสอนเสริมโดยคณะวิทยากรจากโรงเรียนเทพศิรินทร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3 ม.6 และกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โดยตัวแทนนักเรียนชุมนุมเทพฯ สู่ดอย ชุมนุมเทพมีเดีย และคณะกรรมการบริหารนักเรียน ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จาก ว่าที่ร้อยเอกจิรภัทร มหาวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 💚💛

  กิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง “เทพฯ สู่ดอย” ครั้งที่ 19

  กิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง “เทพฯ สู่ดอย” ครั้งที่ 19

  กิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง “เทพฯ สู่ดอย” ครั้งที่ 19

  กิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง “เทพฯ สู่ดอย” ครั้งที่ 19

  กิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง “เทพฯ สู่ดอย” ครั้งที่ 19

  กิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง “เทพฯ สู่ดอย” ครั้งที่ 19

  กิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง “เทพฯ สู่ดอย” ครั้งที่ 19

  กิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง “เทพฯ สู่ดอย” ครั้งที่ 19

  กิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง “เทพฯ สู่ดอย” ครั้งที่ 19

   

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • ครู บุคลากรทางการศึกษา นักพัฒนาโรงเรียน แม่บ้าน พนักงานขับรถ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2

  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักพัฒนาโรงเรียน แม่บ้าน พนักงานขับรถ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2

  วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564

  ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักพัฒนาโรงเรียน แม่บ้าน พนักงานขับรถโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 ณ ศูนย์บริการวัคซีน (Chula Covid-19 Vaccine Program) ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 💚💛

  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักพัฒนาโรงเรียน แม่บ้าน พนักงานขับรถ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2

  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักพัฒนาโรงเรียน แม่บ้าน พนักงานขับรถ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2ครู บุคลากรทางการศึกษา นักพัฒนาโรงเรียน แม่บ้าน พนักงานขับรถ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2

  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักพัฒนาโรงเรียน แม่บ้าน พนักงานขับรถ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2ครู บุคลากรทางการศึกษา นักพัฒนาโรงเรียน แม่บ้าน พนักงานขับรถ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2

  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักพัฒนาโรงเรียน แม่บ้าน พนักงานขับรถ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2ครู บุคลากรทางการศึกษา นักพัฒนาโรงเรียน แม่บ้าน พนักงานขับรถ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2

  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักพัฒนาโรงเรียน แม่บ้าน พนักงานขับรถ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช มอบแมสผ้าให้โรงเรียนเทพศิรินทร์

  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช มอบแมสผ้าให้โรงเรียนเทพศิรินทร์

  วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.256

  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบแมสผ้าให้แด่ นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยโรงเรียนเทพศิรินทร์ เพื่อมอบให้แก่ครู และบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 💚💛

  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช มอบแมสผ้าให้โรงเรียนเทพศิรินทร์

  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช มอบแมสผ้าให้โรงเรียนเทพศิรินทร์

  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช มอบแมสผ้าให้โรงเรียนเทพศิรินทร์

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • งานส่งมอบคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ แก่วัดบางปรัง จ.นครนายก

  งานส่งมอบคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ แก่วัดบางปรัง จ.นครนายก

  วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

  นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ มอบหมายให้ นายกำพล วิลยาลัย รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คุณครูเวทชัย สุภาพ หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน นำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาคจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง ที่ได้รับบริจาคจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ประสานจาก ท่านมังกร กุลวานิช ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนวัดบางปรัง อ.เมือง จ.นครนายก และผู้อำนวยการเชาวลิต สีชัยลา เป็นผู้รับมอบ โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพโมลี ร่วมเดินทางมามอบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศ 💚💛

  งานส่งมอบคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ แก่วัดบางปรัง จ.นครนายก

  งานส่งมอบคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ แก่วัดบางปรัง จ.นครนายก

  งานส่งมอบคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ แก่วัดบางปรัง จ.นครนายก

  งานส่งมอบคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ แก่วัดบางปรัง จ.นครนายก

  งานส่งมอบคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ แก่วัดบางปรัง จ.นครนายก

  งานส่งมอบคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ แก่วัดบางปรัง จ.นครนายก

   

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th