การตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2565

นางรวิกานต์ บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ให้ความสำคัญสุขภาพอนามัย มอบหมายงานอนามัยโรงเรียน จัดตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงพยาบาลหัวเฉียว ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 💚💛

การตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

การตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

การตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

การตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

การตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

การตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

การตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

การตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

การตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

www.debsirin.ac.th

www.facebook.com/debsirinsch

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th