โรงเรียนเทพศิรินทร์

 • ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1

  วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564

  นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยมี นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและร่วมตรวจสนามสอบ ในการนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด โดยนักเรียนทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่างทางสังคม นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ติดตั้งเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ล้างมือทั่วบริเวณโรงเรียน 💚💛

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 4

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4

  วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564

  นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยมี นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและร่วมตรวจสนามสอบ ในการนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด โดยนักเรียนทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่างทางสังคม นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ติดตั้งเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ล้างมือทั่วบริเวณโรงเรียน 💚💛

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 4

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 4

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 4

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 4

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 4

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 4

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 4

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 4

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 4

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • ตรวจเยี่ยมสนามสอบสำนักวัดเทพศิรินทราวาส ในการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบสำนักวัดเทพศิรินทราวาส ในการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

  วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

  นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบสำนักวัดเทพศิรินทราวาส ในการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ 💚💛

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบสำนักวัดเทพศิรินทราวาส ในการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบสำนักวัดเทพศิรินทราวาส ในการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบสำนักวัดเทพศิรินทราวาส ในการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบสำนักวัดเทพศิรินทราวาส ในการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบสำนักวัดเทพศิรินทราวาส ในการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบสำนักวัดเทพศิรินทราวาส ในการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบสำนักวัดเทพศิรินทราวาส ในการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบสำนักวัดเทพศิรินทราวาส ในการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบสำนักวัดเทพศิรินทราวาส ในการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • ประชุมการจัดอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ ครั้งที่ 2

  ประชุมการจัดอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ ครั้งที่ 2

  วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564

  นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ และ คุณกัลยาณี คงสมจิตร ประธานกรรมการ บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ ร้อยตรีชัชรินทร์ เลิศยศบดินทร์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมการจัดอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมี นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ ประธานกองทุนเงินบริจาคเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 💚💛

  ประชุมการจัดอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ ครั้งที่ 2

  ประชุมการจัดอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ ครั้งที่ 2

  ประชุมการจัดอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ ครั้งที่ 2

  ประชุมการจัดอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ ครั้งที่ 2

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

   
 • ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์เครือข่าย โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง

  ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์เครือข่าย โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง

  วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564

  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์เครือข่าย ครั้ง1/2564 เพื่อเป็นการวางแผนกิจกรรมของเครือข่ายในปีการศึกษา 2564 โดยมี พลเอกธนรัชฎ์ หิรัญบูรณะ อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในการประชุม และ นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์เครือข่ายทั้ง 11 โรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมและลงนามในสัตยาบัน “กรอบความร่วมมือเครือข่ายเทพศิรินทร์” ภายใต้โครงการ “เทพฯเป็นหนึ่ง” (All Deb In 1) ต่อไป 💚💛

  ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์เครือข่าย โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง

  ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์เครือข่าย โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง

  ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์เครือข่าย โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง

  ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์เครือข่าย โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง

  ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์เครือข่าย โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง

  ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์เครือข่าย โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง

  ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์เครือข่าย โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง

  ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์เครือข่าย โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง

  ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์เครือข่าย โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • ผู้ชนะเลิศรายการแข่งขันฟุตบอล “Debsirin The Champion invitation Cup 2021 U14 tournament”

  ผู้ชนะเลิศรายการแข่งขันฟุตบอล “Debsirin The Champion invitation Cup 2021 U14 tournament”

  วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

  นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ และ นายภูรี วัฒนศัพท์ อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ (กีฬา) ร่วมมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมชนะเลิศจัดการแข่งขันฟุตบอล “Debsirin The Champion invitation Cup 2021 U14 tournament” ผลการแข่งขัน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ สโมสร Success Fc academy รางวัลรองชนะอันดับ 1 สโมสร Manit Kids academy และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สโมสร Football Lobburi academy ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ณ สนามธนารมย์ สำหรับทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลจาก พล.ต.อ ศตวรรษ หิรัญบูรณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่า
  เทพศิรินทร์ฯ รองชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลจาก นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ และ นักฟุตบอลยอดเยี่ยม จะได้รับถ้วยรางวัลจาก นายศิริศักดิ์ ยอดญาติไทย (โคชโต่ย) 💚💛

  ผู้ชนะเลิศรายการแข่งขันฟุตบอล “Debsirin The Champion invitation Cup 2021 U14 tournament”

  ผู้ชนะเลิศรายการแข่งขันฟุตบอล “Debsirin The Champion invitation Cup 2021 U14 tournament”

  ผู้ชนะเลิศรายการแข่งขันฟุตบอล “Debsirin The Champion invitation Cup 2021 U14 tournament”

  ผู้ชนะเลิศรายการแข่งขันฟุตบอล “Debsirin The Champion invitation Cup 2021 U14 tournament”

  ผู้ชนะเลิศรายการแข่งขันฟุตบอล “Debsirin The Champion invitation Cup 2021 U14 tournament”

  ผู้ชนะเลิศรายการแข่งขันฟุตบอล “Debsirin The Champion invitation Cup 2021 U14 tournament”

  ผู้ชนะเลิศรายการแข่งขันฟุตบอล “Debsirin The Champion invitation Cup 2021 U14 tournament”

  ผู้ชนะเลิศรายการแข่งขันฟุตบอล “Debsirin The Champion invitation Cup 2021 U14 tournament”

  ผู้ชนะเลิศรายการแข่งขันฟุตบอล “Debsirin The Champion invitation Cup 2021 U14 tournament”

  ผู้ชนะเลิศรายการแข่งขันฟุตบอล “Debsirin The Champion invitation Cup 2021 U14 tournament”

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

  วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

  นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นายกำพล วิลยาลัย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ตัวแทนคณะครู และนักเรียนเข้าร่วม “โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล” จัดทำโดยสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1 โดยมีเนื้อหาดังนี้ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ การสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย และการจราจร การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ในการป้องกันอาชญากรรม เพื่อสร้างเครือข่าย ให้ความรู้กับประชาชน เด็กเยาวชน องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในการเฝ้าระวังป้องกันอาชญกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกเทิดพระเกียรติ 💚💛

  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

   

  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • ผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่าย เข้าเยี่ยมคารวะองคมนตรี

  ผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่าย เข้าเยี่ยมคารวะองคมนตรี

  วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564

  นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนายการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ ทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เพื่อกราบสวัสดีปีใหม่ 2564 และรับโอวาท ณ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร 💚💛

  ผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่าย เข้าเยี่ยมคารวะองคมนตรี

  ผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่าย เข้าเยี่ยมคารวะองคมนตรี

  ผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่าย เข้าเยี่ยมคารวะองคมนตรี

  ผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่าย เข้าเยี่ยมคารวะองคมนตรี

  ผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่าย เข้าเยี่ยมคารวะองคมนตรี

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • ผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้ารับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2

  ผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2

  วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564

  นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 ณ ศูนย์บริการวัคซีน (Chula Covid-19 Vaccine Program) ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 💚💛

  ผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้ารับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2ผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้ารับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2

  ผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้ารับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2ผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้ารับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2

  ผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้ารับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2

  ผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้ารับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2

  ผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้ารับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2

  ผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้ารับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2

  ผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้ารับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2

  ผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้ารับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2

   

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • ผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  ผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

  นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์บริการวัคซีน (Chula Covid-19 Vaccine Program) ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 💚💛

  ผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  ผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  ผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  ผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการดำเนินงานการสอบคัดเลือก

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการดำเนินงานการสอบคัดเลือก

  วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564

  นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ตรวจเยี่ยมเเละให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงาน การสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 💚💛

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการดำเนินงานการสอบคัดเลือก

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการดำเนินงานการสอบคัดเลือก

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการดำเนินงานการสอบคัดเลือก

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการดำเนินงานการสอบคัดเลือก

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการดำเนินงานการสอบคัดเลือก

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

   

 • ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ มอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันโอลิมปิกทางวิชาการ

  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ มอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันโอลิมปิกทางวิชาการ

  วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

  นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ มอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีแก่นักเรียน

  1. นายตะวัน มงคลวิริยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

  2.นายธัญวิสิฏฐ์ สุธรรมเกษม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

  3.นายวิรวิชญ์ พูลเขตร์กิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

  ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 💚💛

  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ มอบรางวัลและแสดงความยินดี แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันโอลิมปิกทางวิชาการ

  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ มอบรางวัลและแสดงความยินดี แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันโอลิมปิกทางวิชาการ

  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ มอบรางวัลและแสดงความยินดี แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันโอลิมปิกทางวิชาการ

  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ มอบรางวัลและแสดงความยินดี แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันโอลิมปิกทางวิชาการ

  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ มอบรางวัลและแสดงความยินดี แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันโอลิมปิกทางวิชาการ

   

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

  พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

  วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564

  สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ โรงเรียนเทพศิรินทร์ จัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 9 มิถุนายน 2564 อานันทมหิดลรำลึก เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อโรงเรียนเทพศิรินทร์ ดังพระราชกระแสรับสั่งที่ว่า

  “ฉันก็เป็นชาวเทพศิรินทร์ คนหนึ่งเหมือนกัน จึงประสงค์ที่จะช่วยเหลือโรงเรียนที่ฉันเคยศึกษามา” 


  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 💚💛

  พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

  พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

  พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

  พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

  พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

  พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

  พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

  พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

  พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

  พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

  พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

  พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

  พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

  วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเทพศิรินทร์จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยมีการมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับคุณพ่อดีเด่น และคุณพ่อตัวอย่างของทุกระดับชั้น...💚💛

   

  พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

  พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

  พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

  พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

  พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

  พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

  พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

  พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

  พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

  ชมภาพข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

  https://www.facebook.com/media/set?vanity=Debmediagallery&set=a.3738051362939744

 • พิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)

  พิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)

  วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564

  นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์) ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุนส่งเสริมการศึกษาและกีฬา ปรับปรุงพัฒนาอาคารสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 💚💛

  พิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)

  พิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)

  พิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)

  พิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)

  พิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)

  พิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)

  พิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)

  พิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)

  พิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)

  พิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)

  พิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)

  พิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • พิธีทำบุญบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครู

  พิธีทำบุญบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครู

  วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นำโดยนายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้จัดพิธีทำบุญบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครู เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ครู-อาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว และผู้มีพระคุณต่อโรงเรียนเทพศิรินทร์ ณ วัดเทพศิรินทราวาส 💚💛

  พิธีทำบุญบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครู

  พิธีทำบุญบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครู

  พิธีทำบุญบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครู

  พิธีทำบุญบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครู

  พิธีทำบุญบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครู

  พิธีทำบุญบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครู

  พิธีทำบุญบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครู

  พิธีทำบุญบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครู

  พิธีทำบุญบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครู

  พิธีทำบุญบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครู

  พิธีทำบุญบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครู

  พิธีทำบุญบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครู

  พิธีทำบุญบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครู

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ประจำปีการศึกษา 2562

  พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ประจำปีการศึกษา 2562 

  วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

  พระครูปัญญาฐิติวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ประจำปีการศึกษา 2562 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายสุพจน์ หล้าธรรม 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ กล่าวรายงานผลการสอบของนักเรียนที่สอบได้ธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

  ธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 231 คน

  ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 123 คน

  ธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 165 คน

  ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และกล่าวสัมโมทนียกถาแก่นักเรียน คณะผู้บริหาร ถวายเครื่องไทยธรรมและปัจจัยแด่ประธานและคณะสงฆ์ เสร็จสิ้นพิธีการ คณะผู้บริหาร ครู นิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนที่ได้ประกาศนียบัตร ร่วมบันทึกภาพ 💚💛

  พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ประจำปีการศึกษา 2562

  พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ประจำปีการศึกษา 2562

  พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ประจำปีการศึกษา 2562

  พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ประจำปีการศึกษา 2562

  พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ประจำปีการศึกษา 2562

  พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ประจำปีการศึกษา 2562 พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ประจำปีการศึกษา 2562

  พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ประจำปีการศึกษา 2562

  พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ประจำปีการศึกษา 2562

  พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ประจำปีการศึกษา 2562

  พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ประจำปีการศึกษา 2562

  พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ประจำปีการศึกษา 2562

   

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • พิธีมอบรางวัลของโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อความเตรียมพร้อมในการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (DS Pre-test’64)

  พิธีมอบรางวัลของโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อความเตรียมพร้อมในการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (DS Pre-test’64)

  วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564

  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศแก่นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของ โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อม ในการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (DS Pre-test’64) โดยมี นายชาติชาย เทพแปง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ร่วมกับ นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ในตำแหน่งเลขาธิการสมาคมฯ ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 💚💛

  พิธีมอบรางวัลของโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อความเตรียมพร้อมในการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (DS Pre-test’64)

  พิธีมอบรางวัลของโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อความเตรียมพร้อมในการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (DS Pre-test’64)

  พิธีมอบรางวัลของโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อความเตรียมพร้อมในการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (DS Pre-test’64)

  พิธีมอบรางวัลของโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อความเตรียมพร้อมในการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (DS Pre-test’64)

  พิธีมอบรางวัลของโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อความเตรียมพร้อมในการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (DS Pre-test’64)

  พิธีมอบรางวัลของโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อความเตรียมพร้อมในการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (DS Pre-test’64)

  พิธีมอบรางวัลของโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อความเตรียมพร้อมในการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (DS Pre-test’64)

  พิธีมอบรางวัลของโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อความเตรียมพร้อมในการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (DS Pre-test’64)

  พิธีมอบรางวัลของโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อความเตรียมพร้อมในการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (DS Pre-test’64)

  พิธีมอบรางวัลของโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อความเตรียมพร้อมในการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (DS Pre-test’64)

  พิธีมอบรางวัลของโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อความเตรียมพร้อมในการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (DS Pre-test’64)

  พิธีมอบรางวัลของโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อความเตรียมพร้อมในการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (DS Pre-test’64)

  พิธีมอบรางวัลของโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อความเตรียมพร้อมในการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (DS Pre-test’64)

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • พิธีมอบรางวัลนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

  พิธีมอบรางวัลนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

  วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563

  นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานในการมอบรางวัลให้กับนักกีฬาฟุตบอล ที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในรายการ BMA U-17 INVITION SUPER CUP 2020 ที่จัดโดยสมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ สนามศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท...💚💛

  พิธีมอบรางวัลนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

  พิธีมอบรางวัลนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

  พิธีมอบรางวัลนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

  พิธีมอบรางวัลนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

  พิธีมอบรางวัลนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

  พิธีมอบรางวัลนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

  พิธีมอบรางวัลนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

  พิธีมอบรางวัลนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

   

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

 • พิธีมอบรางวัลนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

  พิธีมอบรางวัลนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

  วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563

  นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานมอบโล่รางวัล ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนชุมนุมเอแม็ทและซูโดกุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยนักเรียนสามารถคว้ารางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 14 รายการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 11 รายการ และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 12 รายการ...💚💛

  พิธีมอบรางวัลนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

  พิธีมอบรางวัลนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

  พิธีมอบรางวัลนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

  พิธีมอบรางวัลนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

  พิธีมอบรางวัลนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

  พิธีมอบรางวัลนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

  ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

  www.debsirin.ac.th

  www.facebook.com/debsirinsch

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th