การประชุมเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ  กรณีเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณโรงเรียน

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565

นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนครู ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์ และผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ในเรื่องการเตรียมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ กรณีเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณโรงเรียน ได้แก่ นายสมโภชน์ ทองชอุ่ม (หัวหน้าสถานี) นายศุภชัย เรืองเดช นายจักรพงษ์ อินน้ำคบ จาก สถานีดับเพลิง และกู้ภัยภูเขาทอง และ นายสุวรรณะ กาลนิล นายชัยพิพัฒน์ พุทธิเสถียร จาก สถานีดับเพลิงและกู้ภัย สวนมะลิ ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 💚💛

การประชุมเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ กรณีเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณโรงเรียน

การประชุมเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ กรณีเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณโรงเรียน

การประชุมเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ กรณีเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณโรงเรียน

การประชุมเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ กรณีเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณโรงเรียน

การประชุมเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ กรณีเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณโรงเรียน

การประชุมเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ กรณีเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณโรงเรียน

การประชุมเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ กรณีเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณโรงเรียน

การประชุมเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ กรณีเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณโรงเรียน

การประชุมเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ กรณีเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณโรงเรียน

การประชุมเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ กรณีเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณโรงเรียน

การประชุมเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ กรณีเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณโรงเรียน

การประชุมเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ กรณีเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณโรงเรียน

ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

www.debsirin.ac.th

www.facebook.com/debsirinsch

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th