สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 ในหัวข้อ "การดูแลพัฒนาเด็กทุกคน จากวันเริ่มต้นของชีวิตสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์" ทั้งแแบบ ออนไซด์ และ ออนไลน์ 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]