หอภาพยนต์ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมประกวดภาพยนต์สั้น JENESYS 2023 ในหัวข้อ "สิ่งที่ฉันต้องการ"
เพื่อคัดเลือกเยาวชนเพื่อตัวแทนจากทั่วประเทศ จำนวน 9 คนไปร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 12-19 ธันวาคม 2566 ณ เมืองมินามิอาวาจิ ประเทศญี่ปุ่น
ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก QR CODEที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]