ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์ (ประเทศไทย) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะตีมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน 2566 ณ โรงแรมไอโฮเทล ขอนแก่น
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]