ด้วย หอภาพยนต์ (องค์การมหาชน) ได้จัดเทศกาลประกวดภาพยนต์สั้น ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 27
จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]