โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดแสดง "Road to Malatsia" ในวันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.
ณ หอประชุมคีตศิลป์ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากที่แนบมาพร้อมกันนี้

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]