ด้วย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค ดังนี้้

 1. สิทธิผู้ค้ำประกัน เมื่อผู้กู้เบี้ยวหนี้

2. ส่อง 5 สินค้าอันตรายใกล้ตัว

3.  5 เรื่องต้องรู้ "ก่อนใช้บริการ ผู้สูงอายุ"

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]