ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ได้จัดทำ สาร สอ.ศธ. ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม -สิงหาคม 2566)
เพื่อให้สมาชิกรับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของ สหกรณ์ รวมทั้งสาระหน้ารู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]