สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูกเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ (เอกสารแนบ)
2. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นเพื่อรับเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว (เอกสารแนบ)
3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” (เอกสารแนบ)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]