ด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีอยุธยาวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2566 โดยใช้ชื่อ AYW MATH TEST (AMT) 2023 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ 

    

  

     

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]