ด้วยศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมธารา สายไหม ร่วมองค์กรภาคี ได้จัดทำโครงการพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียน ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเป็นพลังส่วนในการผลักดันการพัฒนาเยาวชน
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

       

       

       

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]