ด้วย ชมรมพุทธศาสตร์สากล จัดกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี แข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศานา ครั้งที่ 5 และวันรวมพลังเด็กดี V-Star ฟื้นฟูศีลธรรมโลก กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566
โดยมีกำหนดจัดในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1jA9BuWWEdTH91_UJiqW3X7g79ucs6xcV

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]