ด้วยคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการจัดนิทรรศการและสัมมนา "ทิศทางกีฬาไทย" เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2566" ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 ณ อาคารรัฐสภา และสำหรับสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงาน เยี่ยมชมนิทรรศการและสัมมนา ในระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2566 ณ ห้องโถงกลาง ชั้น B1 อาคารรัฐสภา จำนวนวันละ 50 คน สามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้จาก เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ https://drive.google.com/drive/folders/14OInGwQTidyKH1BQW_BUhq730UGP-epy สอบถามรายละเอียดได้ที่ นายจักรพันธ์ บุญสุวรรณ์ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ หมายเลขโทรศัพท์ 082-820-4199 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]