สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค ประจำเดือน พฤษภาคม
      1. เรื่อง โฆษณาอย่างไรให้ถูกต้อง เอกสารเพิ่มเติม
      2. เรื่อง ดูอย่างไรให้ได้ของแท้ เอกสารเพิ่มเติม 
      3. เรื่อง ปมพิพาทกับสัญญาซื้อขายรถ 

         4. เรื่อง ลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจน 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]